Tural Qulu -İTSDA Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin Müdiri

Tural Qulu -İTSDA Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin Müdiri